Oval half

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site op het moment van publicatie juist is. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten op deze site. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Als u als  bezoeker opmerkt dat de actuele situatie verschilt met de informatievoorziening via FHIC.nl, of dat er andere fouten op de website staan, vragen wij u contact op te nemen via info@fhic.nl zodat we het kunnen herstellen.

Via FHIC.nl willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan bezoekers. Daarom vindt u verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet per se de visie van het EFP

Criminele activiteiten
De website FHIC.nl mag nooit gebruikt worden voor criminele activiteiten en het EFP verleent dan ook alle medewerking aan opsporingsdiensten mocht dit aan de orde zijn.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten van al het tekst- en beeldmateriaal op deze website berusten bij het EFP en zijn wettelijk beschermd. U dient zich te houden aan de gebruikelijke voorwaarden voor het overnemen van auteursrechtelijke werken (waaronder correcte en volledige bronvermelding en het niet mogen bewerken of vertalen van de teksten zonder aanvullende toestemming van de rechthebbende(n)).

(Her)gebruik
Wilt u de informatie en/of het beeld, teksten, filmpjes, illustraties et cetera op deze website gebruiken? Stuur dan een mail naar: info@fhic.nl