Werkboek

In de eerste fase is het FHIC-model ontwikkeld en het werkboek geschreven door middel van expertmeetings en interviews. Op de manier is input verzameld van alle relevante partijen: forensische zorg (ambulant, klinisch en RIBW) én de reguliere intensieve GGz, ervaringsdeskundigen en verwijzers. 

Het werkboek is een praktische omschrijving van de ideale situatie op een FHIC: welke patiënten zijn opgenomen? hoe ziet de behandeling eruit? hoe is de ketensamenwerking? welke mensen werken er? hoe worden zij aangestuurd? En ook: hoe start je een FHIC? Het werkboek is  hier te downloaden.

Download hier het FHIC werkboek versie 2 2017