Oval half

Wat is FHIC

Op deze website vindt u informatie over Forensische High & Intensive Care (FHIC). Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.

In contact

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijk en angstige momenten voor de patiënten wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat je contact houdt wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker.

Iets beters verzinnen dan opsluiten: je doet mensen onrecht aan als je ze in een situatie van extreme nood alleen laat en uit contact treedt .”

Doelstelling en achtergrond project

De grondgedachte achter de ontwikkeling van FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van het toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend binnen handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning. Het FHIC model is gebaseerd op de High & Intensive Care (HIC) en dan vertaald voor forensische patiënten. Het belangrijkste verschil tussen de reguliere en de forensisch psychiatrische patiënt is het risico op agressie naar anderen of zichzelf: dat speelt bij ongeveer 80% van de patiënten.

Het gaat dan vaak om agressie met een hoge impact. Dit gegeven maakt dat het FHIC model meer gericht is op het vergroten van de veiligheid voor patiënt en diens omgeving, op methodisch risicomanagement en op een goede invulling van de ‘limit setting’. Maar ook de mate waarin forensische patiënten ontwrichtend gedrag vertonen, maakt hen verschillend van de reguliere patiënt. Ook daar is veel aandacht voor in het FHIC model.

Het is voor elk beveiligingsniveau (FPA, FPK, FPC, PPC, GGZ) mogelijk om het FHIC model te implementeren. Zowel het model als de monitor zijn gemaakt met aandacht voor de nuanceverschillen tussen de beveiligingsniveaus.

Begin 2021 zijn we naar de FPA Franeker, FPK Assen en FPC De Rooyse Wissel gegaan. Ben je benieuwd hoe zij het FHIC model in de praktijk brengen?  Kijk dan onderstaand filmpje.  Wil je het filmpje kijken met ondertiteling? Klik dan hier