Oval half

Wat is FHIC

Op deze website vindt u informatie over Forensic High & Intensive Care (FHIC). FHIC is een zorgmodel voor een afdeling waar forensische patiënten, die in crisis verkeren, tijdelijk worden behandeld. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC. De verwijzende behandelaar blijft tijdens opname nauw betrokken om continuïteit van zorg te behouden.

Behandeling FHIC

Behandeling wordt vormgegeven in een open leef- en werkklimaat, gericht op groei, contact, ondersteuning en het voorkomen van repressie. In het FHIC model is het opbouwen en behouden van contact de kern: juist in contact met de patiënt ontstaat veiligheid voor patiënt en diens omgeving.

Iets beters verzinnen dan opsluiten: je doet mensen onrecht aan als je ze in een situatie van extreme nood alleen laat en uit contact treedt .”

Doelstelling en achtergrond project

De grondgedachte achter de ontwikkeling van FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van het toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend binnen handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning. Het FHIC model is gebaseerd op de High & Intensive Care (HIC) en vertaald voor forensische patiënten. Het belangrijkste verschil tussen de reguliere en de forensisch psychiatrische patiënt is het risico op agressie naar anderen of zichzelf.

Het gaat dan vaak om agressie met een hoge impact. Dit gegeven maakt dat het FHIC model meer gericht is op het vergroten van de veiligheid voor patiënt en diens omgeving, op methodisch risicomanagement en op een goede invulling van de ‘limit setting’. Maar ook de mate waarin forensische patiënten ontwrichtend gedrag vertonen, maakt hen verschillend van de reguliere patiënt. 

Voor elk beveiligingsniveau (GGZ, FPA, FPK, FPC, PPC) is mogelijk om FHIC te implementeren. Zowel het model als de monitor zijn gemaakt met aandacht voor de nuanceverschillen tussen de beveiligingsniveaus.

Ben jij benieuwd hoe FPA Franeker, FPK Assen en FPC de Rooyse Wissel het FHIC model in de praktijk brengen?  Kijk dan onderstaand filmpje.  Wil je het filmpje kijken met ondertiteling? Klik dan hier