Pilot

Tweede fase: implementatie en onderzoek

Begin 2017 heeft de Programmacommissie KFZ subsidie gegeven om de tweede fase van het project in te gaan, namelijk: een pilot om het model te testen in de praktijk.

In deze tweede fase, die loopt van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2019 wordt een aantal pilotorganisaties begeleid bij de implementatie van FHIC. Op dit moment nemen 17 afdelingen uit verschillende settings (fpa, fpk, fpc, ppc,tcp), over het hele land verspreid, deel aan de pilot.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Grofweg valt dit uiteen in drie delen:
De periode vanaf januari 2017 tot en met de zomer 2017 staat in het teken van voorbereiding. De periode september 2017 tot december 2018 is de actiefase waarin twee ronde audits worden afgenomen door getrainde auditoren. Het eerste kwartaal van 2019 staat in het teken van borging en bestendiging van wat goed gaat en het bijstellen van de monitor FHIC naar aanleiding van het onderzoek en de implementatie.

 

 

Naast het begeleiden van de pilotorganisaties wordt ook onderzoek gedaan naar het effect van de FHIC, de mate van implementatie en de werking van FHIC. De monitor kun je vinden in het FHIC-werkboek. Naast een handige checklist voor de pilotorganisatie is het tevens een onderzoeksinstrument. Aan het einde van de implementatiefase worden zowel het werkboek als de monitor geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC in nauwe samenwerking met de Stichting HIC.

Meedoen? Dat kan nog steeds. Lees hier de wervingsbrief voor deelname aan de pilot>> 

Of meld je hier aan