Onderzoek

Om de implementatie van FHIC op de afdelingen te ondersteunen en het model te bestuderen vindt onderzoek plaats.   In het onderzoek staan drie aspecten centraal.

Ten eerste zal er gekeken worden naar de FHIC-monitor. Deze monitor is ontworpen om de vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het FHIC in kaart te brengen. De FHIC-monitor beoogt de modelgetrouwheid, de mate waarin gewerkt worden volgens het FHIC model, van verschillende forensische afdelingen waar Forensische High en Intensive Care wordt geboden te meten. De monitor bestaat uit 53 verschillende items.

Om de monitor te valideren vinden er audits plaats. Sociotherapeuten, behandelaren en ervaringsdeskundigen die zelf werkzaam zijn op, of betrokken zijn bij, een afdeling die bezig is met de implementatie van FHIC, gaan op pad als auditor. Zij zullen bij een andere afdeling de FHIC-monitor invullen door daar een dag op bezoek te gaan. Voor de auditoren is een “kijkje in de keuken” op een andere afdeling een waardevolle en leuke ervaring.

Ten tweede zal het onderzoek zich richten op de procesevaluatie van FHIC: Hoe vergaat het de afdelingen met de implementatie van FHIC? Welke ervaringen hebben ze met FHIC? Wat is hun eigen visie op FHIC? Deze vragen staan centraal in de gesprekken tussen de onderzoeker en verschillende betrokkenen op de afdeling. Met behulp van deze interviews wordt beoogt de belemmerende en bevorderende aspecten van de implementatie van FHIC in kaart te brengen.

Het derde aspect waar het onderzoek zich op richt is het effect van FHIC: Hoe verhoudt FHIC als interventie zich tot de mate van contact op de afdelingen en de geregistreerde en ervaren dwang? Hoe gaat het met de veiligheid en agressie op de afdelingen? Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen in de keten? Deze aspecten zullen worden gemeten middels verschillende meetinstrumenten en kwalitatief onderzoek.

Het onderzoek naar FHIC zal wordt gedaan door Sylvia Gerritsen van het Amsterdam UMC, in samenwerking met het veld en het EFP. Het EFP ondersteunt het onderzoek en de implementatie van FHIC. 

Update: inmiddels zijn alle auditrondes  afgerond. Op dit moment worden de gegevens verwerkt en het eindresulaat zal worden opgeleverd op 30 september 2019.  

De eerste resultaten van het onderzoek na de eerste auditronde kunt u lezen in de deze factsheet.