Oval half

Achtergrond

Het eerste zaadje voor dit project werd gestart in 2015 toen ontwikkelaars Petra de Leede en Yolande Voskes elkaar spraken over het HIC model. Op een bierfiltje tekenden zij de eerste contouren van het HIC model in forensische context. In vijf expertmeetings met alle relevante partijen: forensische zorg (ambulant, klinisch en RIBW) én de reguliere intensieve GGz, ervaringsdeskundigen en verwijzers hebben zij vervolgens input verzameld om het FHIC gedachtengoed op te bouwen. Op basis hiervan is een overkoepelende visie geformuleerd en is het FHIC werkboek opgeleverd. Dat was ook het begin van de eerste FHIC van Nederland als proeftuin bij FPA Roosenburg in Den Dolder in 2016.

Vanaf begin 2017 ging de tweede fase van start waarbij 9 instellingen waren aangesloten. In het kader van een pilot startten zij ieder een FHIC afdeling. Parallel daaraan werd onderzoek gedaan naar de methode en de implementatie door het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Door middel van audits werden onderzoeksgegevens opgehaald en kregen professionals de gelegenheid om bij elkaar in "de FHIC keuken" te kijken. Vanaf 2018 sloten meer instellingen zich aan waardoor er op 17 verschillende afdelingen onderzoek gedaan kon worden naar het model en de monitor. Deze pilotfase is inmiddels afgerond en de resultaten zijn opgeleverd. Die zijn de vinden op de pagina Onderzoek. Het werkboek en de monitor zijn aangepast naar versie 2.0

Vanaf 2020 werken 19 instellingen/ afdelingen aan de duurzame inbedding van FHIC en breidt het gedachtengoed zich steeds verder uit.  

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft tot 2020 financiële ondersteuning geboden bij het vormgeven van het onderzoek en het project. Daarvoor veel dank!